17 اکتبر 2018
بطری تصفیه آب با فیلتر نانو

بطری ناجی زندگی

طراحی این بطری‌ها ساده در نظر گرفته شده است. به کمک این بطری میتوان آب را با فیلتر نانو تصفیه نمود. این بطری‌ها یک فیلتر میکروب بیولوژیکی آب است. به کمک تکنولوژی نانو میتوان باکتری‌ها، ویروسها، کیست ها، ذرات معلق ریز را فیلتر کرد. این بطری باکتری را تا میزان 99/9999 % ،ویروس را تا میزان 99/99 % فیلتر میکند. با این بطری می توان از هر منبعی آب برداشت کرد. در انتهای این بطری درپوشی قرار دارد که میتوان آنرا باز کرد و داخل بطری را از آب پر کرد. در انتهای بطری پمپی دستی قرار داده شده است. ابتدا بطری را پر از آب تصفیه نشده میکنند سپس درب انتها را محکم میبندند. با پمپ کردن آب جریان آب از داخل فیلترها عبور خواهد کرد و تصفیه خواهد شد. فیلترهای تعویض پذیر این بطری قابلیت تصفیه 4000 الی 6000 لیتر را دارند. زمانی که عملکرد فیلترها متوقف شود زمان تعویض فیلتر فرا رسیده است.

ویژگی فیلتر نانو در این بطری های تصفیه آب

  • ذرات بزرگ تر از 15 نانو متر را فیلتر میکند
  • فیلتر کردن باکتریها
  • فیلتر کردن ویروسها
  • توانایی فیلتر کردن 0.71 لیتر آب در 20 ثانیه
  • دارای فیلتر کربن جهت حذف بوی نامطبوع

سربازان از این بطری‌ها برای تصفیه آب با منشا نا مشخص استفاده میکنند. یک بطری به ظرفیت 750 میلی لیتر با فیلتری به طول عمر 6000 لیتر میتواند برای ما آب تصفیه شده و سالم را به راحتی تضمین کند. اصول کارکرد این فیلترها بر مبنای نانو تکنولوژی میباشد.فیلتر نانو در مقابل عوامل بیماری زا بسیار کارآمد هستند.

  • قیمت ورق شیروانی گالوانیزه 29 ژانویه 2019
    • کوشیار 30 ژانویه 2019
  • خریدار لوله گالوانیزه 3 اکتبر 2019