پنل GRC

پنل های GRC شرکت کوشیار داری مهره مخصوص جهت بستن اسلب مناسب به روی آن میباشد. از کنار هم قرار دادن این پنل ها میتوان سطوحی محکم جهت نصب نازل ایجاد کرد که در عین سبکی توانایی تحمل بار را نیز دارند. از این پنل ها برای ساخت فیلتر های Gravity استفاده میشود.

مزایای استفاده از این روش عبارت است از :

  1. افزایش سرعت ساخت فیلتر
  2. تراز با دقت بالا
  3. نرخ خوردگی خیلی پایین
  4. کاهش مصرف بتن
  5. قابلیت بتن ریزی یکپارچه
  6. قابلیت انعطاف بالا در طراحی
  7. استفاده از مواد اولیه دوستدار محیط زیست

بسته بندی شرکت کوشیار بر روی پالت جهت حمل راحت و جلوگیری از آسیب دیدن احتمالی پنل ها میباشد. ضمنا شما میتواند از مشاوره رایگان ما برای فیلتر خور بهرمند شوید.